پاورپوینت آماده بررسی ساختار و میوه و تولید مثل گیاه گل آذین Infloressence

پاورپوینت درسی, پاورپوینت آماده بررسی ساختار و میوه و تولید مثل گیاه گل آذین Infloressence ,تحقیق درسی,پاورپوینت جهت ارائه|30008421|zjm
پاورپوینت آماده بررسی ساختار و میوه و تولید مثل گیاه گل آذین Infloressence

گل آذین

طرز قرار گرفتن گل روی شاخه

ساقه گل دهنده بعضی نباتات فاقد انشعابات فرعی است(زعفران و لاله گلها در انتهای ساقه قرار گرفته اند.) و در برخی (پیچ تلگرافی و بنفشه ) محوری است که گل آذین منفرد نام دارد.

هر چقدر تعداد گلهای یک گل آذین بیشتر باشد رشد گلها محدود و از درشتی آنها

می کاهد.

انواع گل آذین

1 نامحدود

2 محدود

گل آذین دیهیم

دارای دمگل های نابرابر (دمگل های پائینی درازتر و دمگل های بالائی بتدریج کوتاهترو بنحوی که گلها در یک سطح قرار می گیرند آلبالو و گیلاس و گلابی

گل آذین چتری

رشد ساقه گل دهنده متوقف شده است و ظاهرا شبیه گل آذین دیهیم است اما دمگل ها به یک اندازه از انتهای محور اصلی خارج و منشعب می گردد.

1 چتری ساده عشقه و شمعدانی

2 چتری مرکب هویج و جعفری

چترک در گل آذین چتری مرکب درهر گل پایک گل به چتر کوچکی متصل شده

گریبان مجموعه برگک های در قاعده پایه اصلی

گریبانک مجموع برگک های قاعده پایک های فرعی

گل آذین کپه ای یا کلا پرکی نوعی چتری است که در آن پایک ها از بین رفته و یا خیلی کوتاه شده اند و گل ها فاقد دمگل روی نهنج قرار دارند مینا

تشکیل دانه

آندوسپرم خیلی سریع رشد کرده و تولید بافت آندوسپرم را می کند.

سلول تخم با کمی تاخیر شروع به تقسیم می کند.که طی تقسیمات متوالی تولید جنین

می کند.

جنین در ابتدا گرد و سپس استوانه ای می شود و پس از مدتی تولید ساقه چه و گیاهچه می کند.

از این مرحله به بعد تفاوت بین تک لپه ایها و دولپه ایها ایجاد می شود

در دو لپه ایها دو لپه و در تک لپه ایها 1 لپه تولید می شود.