رس اصول حسابداري 1 مديريت( بازرگاني ، دولتي و ... ) – نوشته دکتر ويدا مجتهد زاده – دانشگاه پی

رس اصول حسابداري 1 مديريت( بازرگاني , دولتي و ,,, ) , نوشته دکتر ويدا مجتهد زاده , دانشگاه پیام نور ,پاورپوینت آماده,تحقیق درسی,پاورپوینت آماده|30008427|zjm
رس اصول حسابداري 1 مديريت( بازرگاني ، دولتي و ... ) – نوشته دکتر ويدا مجتهد زاده – دانشگاه پی

پاورپوینت آماده جزوه درس اصول حسابداري 1 مديريت( بازرگاني ، دولتي و ... ) – نوشته دکتر ويدا مجتهد زاده – دانشگاه پیام نور 338

آشنايي با تاريخچه حسابداري، تعاريف و مفاهيم آن

آشنايي با مفهوم معادله حسابداري و تاثير فعاليتهاي مالي بر آن و تهيه صدورهاي مالي

آشنايي با تجزيه و تحليل فعاليتهاي مالي

و ثبت فعاليتها در دفاتر روزنامه و كل

آشنايي با حسابهاي خريد و فروش كالا و نحوه محاسبه سود

آشنايي با چگونگي تعديل حسابها، بستن حسابهاي موقت و دائم