پاورپوینت آماده بررسی مکاتب و نظریه ها و اصول مديريت آموزشي

مطالب دیگر:
نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان چاراویماق (واقع در استان آذربایجان شرقی)نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان هریس (واقع در استان آذربایجان شرقی)نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان هشترود (واقع در استان آذربایجان شرقی)نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان جلفا (واقع در استان آذربایجان شرقی)نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان کلیبر (واقع در استان آذربایجان شرقی)نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ملکان (واقع در استان آذربایجان شرقی)نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان مراغه (واقع در استان آذربایجان شرقی)نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان مرند (واقع در استان آذربایجان شرقی)نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان میانه (واقع در استان آذربایجان شرقی)نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان اسکو (واقع در استان آذربایجان شرقی)نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان سراب (واقع در استان آذربایجان شرقی)نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان شبستر (واقع در استان آذربایجان شرقی)نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان تبریز (واقع در استان آذربایجان شرقی)نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ورزقان (واقع در استان آذربایجان شرقی)پاورپوینت یوگا معبری برای آرامشآیین نگارش و نشانه گذارینوشتن و دفاع یک پایان نامهپاورپوینت از موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) تا سازمان تجارت جهانی (WTO)جزوه درس علم و موادپاورپوینت گروه بانک جهانی
پاورپوینت آماده بررسی مکاتب و نظریه ها و اصول مديريت آموزشي ,پاورپوینت آماده,تحقیق درسی,پاورپوینت آماده|30008430|zjm
پاورپوینت آماده بررسی مکاتب و نظریه ها و اصول مديريت آموزشي

انواع مكاتب مديريت

– مديريت علمي

– مديريت اداري

مديريت بوروكراسي


نظریه مدیریت اداری یا اصول گرایان
این نظریه توسط شخصی به نام هنری فایول مطرح گردید . وی در کارخانه های زغال سنگ فرانسه کار می کرد و مطالعات و تحقیقات بسیاری را به انجام داد. یکی از عمده ترین کارهایی او تعیین وظایف یا اصول مدیریت بود.

هنري فايول ضمن بيان اين واقعيت كه «در امور مديريت هيچ چيز مطلق نيست» روش ها و فنوني را كه در تجربه به آنها رسيده بود را به عنوان اصول چهارده گانه مديريت ارايه كرده است

كاهش تعداد كارهايي كه هر يك از كاركنان در محدوده معيني انجام ميدهند يا تعداد مسئوليت هايي كه يك مدير دارد، موجب افزايش مهارت و بهبود عملكرد مي گردد.