پاورپوینت آماده بررسی اصول طرح ريزي محل شركت و انگيزه هاي كاركرد غير مالي

مطالب دیگر:
📃دانلود پاورپوینت با موضوع مبانی نت بهره ور فراگیر📃دانلود پاورپوینت با موضوع پروژه پروار 100 راس گوسفند بلوچي📃دانلود پاورپوینت با موضوع نظام های مراقبت📃دانلود پاورپوینت با موضوع عیوب در ریختگری تحت فشار📃دانلود پاورپوینت با موضوع شبکه عصبی📃دانلود پاورپوینت با موضوع ناسازگاری کودکان📃دانلود پاورپوینت با موضوع قرارداد پیمانکاری📃دانلود پاورپوینت با موضوع كمبود آب بحران ۲۰۲۵📃دانلود پاورپوینت با موضوع نت برمبنای شرایط📃دانلود پاورپوینت با موضوع نیروگاههای بادی📃پاورپوینت شبکه های کامپیوتری 1📃پاورپوینت ارائه یک شبکه عصبی فازی ژنتيکی جديد برای حل مسأله فروشنده دوره گرد📃دانلود پاورپوینت با مووع اصول و مهارتهای پرستاری(اکسیژن رسانی)📃دانلود پاورپوینت با موضوع مرور كلي اپيدميولوژ‍ي بيماري پريودنتال📃پاورپوینت مکان یابی پایانه های مسافربری بین شهری📃دانلود پاورپوینت با موضوع پیل سوختی اسید فسفریک📃دانلود پاورپوینت با موضوع كاربردهاي نانوبيوتكنولوژي در پزشكي📃دانلود پاورپوینت با موضوع لایه اوزون📃دانلود پاورپوینت با موضوع نظام تامین منابع انسانی📃دانلود پاورپوینت با موضوع نسل های تلفن های همراه
پاورپوینت درسی, پاورپوینت آماده بررسی اصول طرح ريزي محل شركت و انگيزه هاي كاركرد غير مالي ,تحقیق درسی,پاورپوینت جهت ارائه|30008434|zjm
پاورپوینت آماده بررسی اصول طرح ريزي محل شركت و انگيزه هاي كاركرد غير مالي

برخي پژوهشها نشان مي‌دهد كه اجراي سيستم‌هاي طرح ريزي محل شركت EPR بهبود‌دهنده كاركرد شركت است در صورتيكه پژوهش ديگري نشان مي‌دهد كه مشمول انگيزه هاي كاركرد غير مالي NFPI در قرردادهاي جبراني اجرائي نيز افزايش دهنده كاركرد است . چون سيستم هاي EPR طراحي مي‌شوند براي تغيير شاخص هاي كاركرد كليدي در طبيعت بطور مالي و غيرمالي هستند . سوال پژوهش اوليه كه دراينجا آزمايش شد مي پرسد ، آيا پذيرش پيوسته EPR و استفاده NFPI حاصل دهنده تاثير همكاري كننده روي كاركرد شركتي است؟

در مطالعه جاري ، كاركرد توسط برگشت روي سرمايه ها ROA و برگشت كالاهاي ROS منعكس مي‌شود . روي هم رفته نتايج مطالعه نشان مي دهد كه استفاده تركيبي EPR و NFPI بطور چشمگير ROA بالاتر كوتاه مدت و دراز مدت و ROS را نسبت به شركت‌هاي فقط EPR مي‌دهد و ROA و ROS كوتاه مدت و ROS بلند مدت نسبت به شركتهاي فقط NFPI يافته هاي پژوهش پيشنهاد كننده بينش‌هاي با ارزش در قالب اشارات تئوريك وعملي پذيرش پيوسته EPR و NFPI است .

در مطالعه جاري ، كاركرد توسط برگشت روي سرمايه ها ROA و برگشت كالاهاي ROS منعكس مي‌شود . روي هم رفته نتايج مطالعه نشان مي دهد كه استفاده تركيبي EPR و NFPI بطور چشمگير ROA بالاتر كوتاه مدت و دراز مدت و ROS را نسبت به شركت‌هاي فقط EPR مي‌دهد و ROA و ROS كوتاه مدت و ROS بلند مدت نسبت به شركتهاي فقط NFPI يافته هاي پژوهش پيشنهاد كننده بينش‌هاي با ارزش در قالب اشارات تئوريك وعملي پذيرش پيوسته EPR و NFPI است .